“Küresel Organik Kriz ve Yeni Soğuk Savaş”

Uzun süredir uluslararası ilişkiler alanında naçizane araştırmalarda bulundum. Bu araştırmalar bir süre sonra akademik çerçevede bir çabaya...

Uzun süredir uluslararası ilişkiler alanında naçizane araştırmalarda bulundum. Bu araştırmalar bir süre sonra akademik çerçevede bir çabaya dönüşerek doktora eğitimi ile sonuçlandı. Doktora tezimde ABD-Çin ilişkilerini eleştirel bir yaklaşım çerçevesinde ele almaya çalıştım. 

Söz konusu tez daha sonra “Küresel Organik Kriz ve Yeni Soğuk Savaş” adı ile kitaplaştı. Temel tezim iki ülke arasında kendisini gittikçe daha çok hissettiren yeni ve karmaşık bir rekabet modelinin ortaya çıktığı üzerine idi. Dolayısı ile bu rekabet modelini anlamanın aynı zamanda büyük güç rekabeti ve uluslararası güvenlik alanında beliren eğilimleri idrak etmemizde bize yardımcı olacağını düşündüm. Mevcut uluslararası düzenin içine girdiği organik kriz ile beraber belirsizliğin karakteristik bir hal aldığı yeni uluslararası sistemin giderek kararsızlaştığı ve çözüm üretemediği görülüyor. 

 Ortaya koyduğum çalışma Neo-Gramşiyan bir teorik çerçeve içerisinde sistem düzeyinde meydana gelen parçalanmaya dönük eğilimleri tespit etmeye çalışarak ABD ve Çin arasında sınırsız stratejik bir rekabetin belirdiğini ileri sürüyor. Çin’in yükselişi ve ABD ile rekabet dönemi Çin’in uluslararası arenada ortaya çıkan belirgin yükselişi mevcut sistemi değiştirme potansiyeline sahip olması nedeniyle ciddi etkiler oluşmasına sebebiyet verdi. 

 Deng Xiaoping’in başa gelmesinden sonra “kendine özgü sosyalizm” şiarı ile birlikte tamamen pratiğe yönelen ve barışçıl bir kalkınmayı hedefleyen Çin inanılmaz bir momentum ile ölçek büyüttü. Kalkınma odaklı Çin’in sahip olduğu yoğun ve geniş emek arzı ABD menşeli iş çevrelerinin iştahını kabarttı. Bu vesile ile Çin’e akın eden ABD firmaları bir anlamda Çin’in yükselişinde önemli bir rol oynadı. 2018 yılına gelindiğinde Çin’in ABD’ye 600 milyar doları aşkın ihracat yapıyor olması ve ticari açığın neredeyse 500 milyar dolara yaklaşması ABD cenahında alarmist bir endişeye neden oldu. 

 ABD Başkanı Trump bu durumun sürdürülemez olduğunu belirterek ticaret savaşlarının fitilini ateşledi. İki ülke 2018 yılından beri yoğun ve sert bir rekabetin içerisine girdi. Bu rekabet öyle bir hal aldı ki hemen hemen her cephede yaşanan bir yeni soğuk savaşa ya da hibrit soğuk savaşa dönüştü. Aslında Çin’e yönelik endişeler Obama döneminde ortaya çıktı (bkz. Asia Pivot) ancak daha çok Çin’i dengelemeye dönük revizyonist politikalardan öteye geçemedi. 

 ABD’nin büyük yanılsaması ABD’nin Çin ile ilgili temel tarihsel yaklaşımı ve algısı Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) giren bir Çin’in zamanla serbest piyasanın da etkisi ile kendisine benzeyeceği idi. Böylece Çin de ABD liderliğindeki sistem içerisine dahil olacak ve böylece “pasif bir devrim” gerçekleşecekti. Fakat ABD’nin beklediği olmadı ve Çin bu koşulları kendi sistematik modelini ortaya koymak için kullandı. 

Çin’in özellikle yeni bir uluslararası ilişkiler türünden bahsetmesi ve küreselleşmenin ulus devletlerin kendi öncü rolünü koruyarak da var olabileceğini iddia etmesi çok kutuplu bir sistem tahayyülünün hareketlendiğini gösterdi. Kitabımın odak noktası, sistemik düzeyde etkisi bulunan ABD-Çin ilişkilerini küresel hegemonya perspektifinden incelemektir. 

Eleştirel bir teorik çerçevede gelişen çalışma ABD-Çin arasında çıkabilecek olası bir savaş ile Çin’in alternatif düzen tahayyüllerini irdeliyor. ABD’nin Çin’e yönelik bir çevreleme stratejisine doğru kayması Çin tarafında da kuşkucu bir zeminin ortaya çıkmasına neden oldu. Xi Jinping yönetimi ise Jiang ve Hu yönetimi zamanında teorik düzeyde ortaya konan çabalara ek olarak yüksek profilli bir büyümeye odaklandı. Çin’in yoğun bir askeri modernizasyon içerisine girmesi ve ticaret savaşları ile başlayıp, Hong Kong, Tayvan vb. krizler üzerinden ilerleyen ilişkiler giderek daha fazla şekilde çatışmaya açık bir döneme girdi. 

Ekonomiden diplomasiye ve sağlıktan teknolojiye çok geniş alanda cereyan eden bu yeni rekabet modeli stratejik ve sınırsızdır. Çin’in küresel manevrası ve yeni bir uluslararası düzen Çalışmada Çin’in sosyalist karakteristiği ile neo-liberal alanı massederek var olan sisteme benzemesi ve sonrasında ortaya koyduğu sistemik mevzi mücadelesi ile onu dönüştürmeye çalışması öne çıkmaktadır. 

 Bu aynı zamanda devlet aktörlerinin ön planda olduğu alternatif bir küresel düzen fikrine işaret ediyor. Mevcut sistem içerisinde büyüyen ve gelişen Çin, yerleşik mekanizmanın artık devlet aktörlerinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünüyor. Gramsci’nin lidersiz ara dönem (interregnum) ve Robert Cox’un kurumlar, fikirler ve kapasite üzerine yaptığı analizlerin sistemik düzeyde gelişen bu yeni karmaşık rekabetin kökenlerini anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle araştırmanın teorik yapısını bu şekilde inşa etmeye çabaladım. 

 Çalışma dört bölüm halinde tasarlandı. İlk bölümde teorik çerçeve inşa edilirken ikinci bölümde ABD-Çin ilişkilerinin tarihsel kökenlerine değinildi. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise ABD ve Çin’in birbirlerine yönelik stratejik yaklaşımları liderlerin söylemleri ve pratikleri üzerinden incelendi. Bu bölümlerde ayrıca teorik ilişkilendirme de yapıldı. 

 Sonuç olarak Çin’in küresel kapitalizme hibrit bir şekilde eklemlenmesi aynı zamanda yayılmasını ve güçlenmesini sağladı. Böylece ortaya çıkan pasif devrim süreci sistemik düzeyde bir organik krizin de önünü açtı. Çin’in sistemik talepleri ve ABD’nin gerileyen hegemonyası sorunların daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu. Kitabın temel tezi yeni soğuk savaş ya da hibrit savaş olarak da adlandırılabilecek sınırsız bir stratejik rekabetin ortaya çıktığı yönündedir. Çin, ABD ile devam eden rekabeti çerçevesinde sistemik anlamında uzun sürecek bir mevzi savaşına hazırlanıyor. Bunu Mao’nun uzatılmış savaş (protracted war) konsepti ile paralel de düşünebiliriz. 

 ABD ise Çin’in kendisine tehdit olduğunu teyit ediyor ve söz konusu gücün engellenmesi kapsamında elinden geldiğince sistemik aktörleri yeniden organize etmeye çalışıyor ancak verimli bir sonuç aldığını söylemek zor. Çin; küresel bir hegemonya inşa etmek için kurumsal kapasite, fikirler ve materyal kapasite alanında organize olmaya çalışıyor. Materyal kapasite alanında sıçrayan Çin’in 2030 yılı itibari ile ABD’yi ekonomik açıdan geçeceği öngörülüyor. 

Fakat uluslararası kurumsal kapasite ve fikirler alanında henüz istenen düzeye ulaşamadığı aşikâr. Bu eksikliğini çok kutuplu bir sistemik tahayyül ile kapatmaya çalışan Çin’e karşı ABD’nin muhalefeti küresel çerçevede beklenen etkiyi göstermezken Rusya’nın Çin’e daha fazla yaklaşması ve Avrupa’nın kafasının giderek daha fazla karışması önümüzdeki dönemde Çin’in lehine yaşanacak gelişmelerin işaretleri olabilir. 

 Bu çerçevede ABD ve Çin ilişkilerinde Tayvan gibi sıcak kriz noktaları ile yeni teknolojilere dayanan bir silahlanma yarışının ön plana çıkabileceğini söylemek mümkün. Sıcak bir savaştan ziyade hibrit ve gri yöntemlerin yoğunlaştığı bir yeni soğuk savaş giderek daha fazla öne çıkıyor. 

 Kitabımın güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskısı çıktı.YORUMLAR

Ad

127 saat,1,1789,1,1984,1,2.mahmud,1,2003,2,2009 Honduras Darbesi,1,2009 local elections istanbul,1,2014,2,80-039ler,1,90-039lar,1,ab,3,abbas kiarostami,3,abd,103,abd askeri,1,abd dış politikası,7,abd ordusu,6,abd savunma bakanlığı,1,abd sinema sanayi,1,abd-çin ilişkiler,1,abd-çin ilişkileri,6,abd-çin rekabeti,4,abdel fattah al-burhan,1,Abdulbari Atwan,1,abdullah abdullah,2,acik kaynak,1,adsense,1,afd,1,afgan,3,afgan halki,3,afgan ordusu,3,afganistan,20,afganistan güvenliği,2,afganistan seçimleri,2,afganistanda ne yapmali,1,afghan war,1,afghanistan,5,africa,1,afrika,6,Agenda,1,ahmedi nejad,2,ahmedinejad,2,ahmet davutoglu,1,akademik yazmak,1,akita,1,al pacino,1,Aleksey Petrosian,1,ales,1,ali şen,1,aliyev,1,alkislarlayasiyorum.com,1,alliance,1,almanya,4,america,4,american,1,american health reform,1,amerika,15,Amerika,1,amerika saglik reformu,1,amerikan dis politikasi,1,amerikan futbolu,1,amiri,1,anadol,1,anadol stc-16,1,anadolu,2,analiz,36,analysis,1,anayasa,1,and,1,animal,1,animasyon,1,ankara,1,apec,1,apple,1,arabesk,2,arap bahari,2,arap basini,1,arap dunyasi,1,arap halk hareketleri,1,arctic,1,arktika,1,arog,1,artun yeres,1,asabiyye,1,asim velioglu,1,asker,12,asker TSK sava,1,askeri,2,askeri gelişim,1,askeri harcama,1,aslan,1,asphalt,1,asphalt paved,1,Asya,24,asya pasifik,1,asya-pasifik,1,ata demirer,2,ata nirun,1,ateşgücü,1,aukus,2,australia,1,avci,1,Avcilar-Zincirlikuyu,1,avrasya,2,avrasya projesi ve kirgizistan,1,avrupa,4,avustralya,2,axis shift,1,Aydın,1,b sinifi amerikan filmleri,1,bağdadi,1,balıkçı tekneleri,1,barack,1,barack husein obama,2,barack huseyin obama turkiye'de,1,barack hussein obama,1,barack obama,5,Barack Obama Cairo Speech,1,barack obama yemin toreni izle,1,Barack Obama'nın Mısır Konuşması,1,barış görüşmeleri,1,barışçıl yükseliş,1,barlar sokagi,1,barry newman,1,barzani,1,Baskan,2,baskan obama,1,baskanlik,1,baskanlik sistemi nedir,1,batısızlık,1,bati libya,1,bayrak,1,bechtel,1,bedrettin,1,behzat,1,behzat c,1,belucistan,2,beşir,1,beyaz,1,beyazit sahaflar carsisi,1,beyazit sahaflar carsisi nerede,1,Biden,10,big data,1,bildiriler,4,bilgi,1,bilimkurgu,1,bir zamanlar kuveyt,1,bira,1,biscuit,1,bitcoin,1,blackwater,1,Blog,28,blog yazarlığı,2,blog yazmaya neden basladim,1,blogcu,14,blogcu ordusu,1,blogcu.com,3,blogculuk,2,blogger,8,blogger army,1,blogging,2,blogosfer,2,bm,1,bm 1973 sayili karar,1,bodrum,2,boko haram,1,bolivya,2,bolton,1,bolunur mu,1,bosch,1,bölgesel güvenlik,1,bölgesel hegemonya,2,bölgesel ittifak,1,brent,1,brics,1,britain,1,britanya,1,bruce lee,1,bugun gazetesi,1,bukres,1,burger,1,bursa,3,bush,2,büyük doğu dergisi,1,cam tavan sendromu,1,carr,1,carter,1,catisma,1,cem y?lmaz,1,cem yılmaz,2,ceo,1,ceto,1,chabahar,1,challenge,1,charles bukowski,1,charles dickens,1,charlize theron,1,china,28,chris hedges,1,christopher nolan,1,churchill,1,cin,3,cin ve obama,1,city architecture,1,clash of the titans,1,claus von stauffenberg,1,cocuk esirgeme kurumu,1,cocuklar,2,cokuluslu sirket,1,Cold War,1,competition,1,concrete,1,concrete road,1,coronavirus,1,covid-19,1,cox,1,cpec,1,Cumalikizik Village,1,cumhuriyet,1,cuneyt arkin,2,çatışma,1,Çeviriler,5,çin,113,çin dış politikası,2,çin ordusu,3,çin sineması,1,çin-pakistan,1,çin-rusya ilişkileri,1,çin-türkiye ilişkileri,1,çin'in dış politikası,1,çok kutupluluk,1,Çorum,1,dadas hasan,1,daglik karabag,1,Daniel Klein,1,danny boyle,2,dante lam,1,david galula,1,davos,2,davutoglu,1,democracy,1,demokrasi,5,denge,4,deniz milisleri,1,deniz ulke,1,deniz ulke aribogan,1,Dennis L. Okholm,1,dev kedi,1,devlet,9,devlet nedir,1,devrim,8,devrim 2.0,1,devrimci kaddafi,1,di caprio,2,dialogue,1,dikiştutmaz sabri,1,diplomasi,3,diplomat,1,dis politika,1,diyalog,1,dizi,3,django,1,doctor parnassus,1,dodge challenger,1,dogu avrupa,1,dogu libya,1,doksanlar,1,doktor,1,doktrin,1,dolar,1,domuz gribi,1,Don elkins,1,dram,1,dudullu,1,dudullu postasi,1,durus,1,Dünya,53,dürüm,2,e-kitap,1,ebu ala el afri,1,egypt,1,ekmek,2,ekonomi,6,ekvador,1,el besir,1,el cenabi,1,el kaide,1,el mutlak,1,elektronik,1,eleştirel teori,1,emrah,1,endonezya,1,enerji,2,english,31,eralp noyan,1,erdogan,1,Eric Von daniken,1,erol tas,1,erzurum,1,esad,2,eşref gani,2,etanol,1,eugene safian,1,europe,1,eve giden yol,1,evo morales,1,evsiz cocuklar,1,eyup,1,eyup sultan turbesi,1,factotum,1,fakir,1,fasizm,1,fast food,1,felsefe,1,felsefe yapmaki flozof,1,felsefenin baslangic ilkeleri,1,felsefeye cagri,1,fenomen,1,fenomen dergisi,1,fetih 1453,1,fırın,1,filistin,2,film,9,film analiz,2,film elestirisi,1,foreign policy,1,foto,2,fotograf,4,francis fukuyama,2,fransa,3,fransiz devrimi,1,franz oppenheimer,1,freida pinto,1,friendfeed,1,futurizm,1,fuze,1,fuze kalkani,1,fuze kalkani projesi,1,füze,1,g20,1,g7,2,galaktikinsan,1,garanti,1,gastronomical racism,1,gates,1,gaza,1,gazete,2,gazze,4,gecekondu,1,gecekondu sava Irak ABD,1,gelecegin haritasi,1,gelecek,2,gelir adaletsizligi,1,gemi,1,genelkurmay baskanligi,1,geopolitic,1,george bush,1,george clooney,1,george politzer,1,georgia,1,gerasimov,1,gerilim,2,germany,1,ghani,1,giddens,1,global,1,global interregnum,1,gol,1,google,2,google keep,1,gozleme,1,graham fuller,1,gramsci,2,grotius,1,guc dengesi,1,guney amerika darbeleri,1,guney sudan,1,guney sudan petrol boru hatti,1,gunluk kisisel gazete,1,guray,1,guvenlik,3,guvercin ordusu,1,guzelyali,1,Gündem,20,güney asya stratejisi,1,güney kore,3,güvenlik,2,güvenlikleştirme,1,gwadar,3,haber,1,haberturk,1,haberturk gazetesi,1,hachi,1,hachiko,1,Hachiko A Dog's Story,1,hadigari,1,haifa limanı,1,hakan balamir,1,halford mackinder,1,halikarnas,1,halk,4,halklar,1,hamaney,1,hancock,1,hap veren amca,1,harem,1,hariri,1,harun,1,hayal,1,hayalet,1,hayat,3,hayvan partisi,1,health care,1,heartland,1,hedging,1,hegemony,2,hegemonya,10,henry chinaski,1,henry kissinger,2,hibrit savaş,6,hindistan,9,hitler,1,hobbes,1,hobsbawm,1,hoffman,1,honduras,1,hong kong,4,hong kong olayları,1,howard hawks,1,ht gazete,1,huawei,1,hukuk,1,husi,1,husnu mubarek,2,hussoloji,12,hybrid,1,hybrid cold war,1,hybrid warfare,2,IMEC,2,ırak,3,Irak,12,ırak seçimleri,1,Iraq,2,ışid,2,Işid,1,icerik,1,icerik hirsizligi,1,idam,1,idealizm,3,idealizm nedir,1,ideoloji,1,ihracat,1,ilk turk spor arabasi,1,imdat bayram,1,imparatorluk,1,imran khan,1,imza kampanyasi,1,inception,1,ingiltere,3,internet,4,ipek yolu,1,irakiye,1,iran,29,iran füze,1,iran nuclear,1,iran ordusu,1,iran presidential election,1,iran secimleri,2,iran sinemasi,3,iran ve nukleer,1,iran ve turkiye,1,iran ve twitter,1,iranian cinema,3,iskender,1,iskender kebab,1,iskender kebap,1,islam devleti,1,israel,1,israil,9,İsrail,1,istanbul,4,istihbarat,1,isyan,2,işbirliği,2,italian,1,italya,2,italya'da fasizm,1,ithalat,1,ittifa,1,iyi yazmak,1,james franco,1,japon,1,japon ordusu,1,japonya,4,japonya demokrat partisi,1,jeopolitik,3,jim carrey twitter,1,jinping,11,jintao abd'de,1,johnny deep,1,jokowi,1,kachin,1,kaddafi,7,kaddafinin oglu,1,kader,1,kadikoy,1,kadir topbas,1,kalkan,1,kalpgah,1,kamil koc,1,kan,4,kanal d,1,kanalizasyon,2,kaos,1,kapitalizm,1,kar,1,karachi,1,karadeniz,1,karate,1,kasım süleymani,1,kaygisizlar,1,kayhan yildizoglu,1,kc-135,1,keep,1,kemal kilicdaroglu,1,kemal sunal,3,kentucky,1,kentucky fried chicken,3,kenya,2,kerrubi,1,kesanli ali destani,1,keşfolunmak,1,kfc,2,kfc panini burger,1,kırım,2,kızıldeniz,1,kilic disli kaplan,1,kim jong un,2,kirgizistan isyani,1,kissinger,1,Kitap,10,kitapbolumu,2,kitaplarım,1,kiyamet,1,kofi annan,1,kola,1,komedi,1,konstrüktivizm,1,konstrüktivizm nedir,1,kopenhag school,1,korengal vadisi,1,korengal valley,1,koridor,1,korku,2,kovboy millet,1,kozyatagi,1,kriz,1,kucuk emrah,1,kulturel,1,kung-fu,1,kuresellesme,3,kuresellesme nedir,1,kurtlar vadisi pusu,3,kurtlar vadisi pusu 46.bolum izle,1,kurtlar vadisi pusu 47.bolum izle,1,kuşak ve yol girişimi,7,kutup,2,kuzey irak,4,kuzey irak harekati,1,kuzey kore,4,kuzey suriye,1,küresel fetret devri,1,küresel güvenlik girişimi,1,küresel hegemony,1,küresel hegemonya,2,küresel imparatorluk,1,küresel rekabet,2,küresel ticaret,1,latin amerika,1,lebron james twitter,1,lee van cleef,1,lenin,1,leviathan,1,liberal uluslararası düzen,1,libya,9,libyada olaylar,1,lig,1,lopez,1,luccarian,1,lübnan,1,mackinder,1,Makale,147,makaleler,4,malezyai el-kaide,1,maliki,1,manifesto,1,manolo,1,manset,3,manuel zelaya,1,Map of Energy,1,martin scorsese,1,mattis,2,mecidiyekoy,1,mecliste konusma,1,media,1,medvedev,1,medya,7,mehdi savaşları,1,meksika ve blog,1,mendil satan cocuklar,1,merkel,1,metal FIRTINA,1,metin erksan,1,metrobus,2,Mevlana Celaleddin RUMİ ve NOSTRADAMUS,1,mexico,1,meydan,1,meyve sikacagi,1,meyve suyu,1,mezhep,1,mezopotamya,1,michael jackson,1,middle east and soft power turkey,1,milliyetçilik,1,mineral,1,misir,6,misir devrimi,1,misir halk isyani,1,misir isyani,1,misir ve devrim,1,mitrany,1,mizah,2,modern,3,modernizm,1,moğolistan,1,mohsen makhmalbaf,3,morgenthau,1,mortgage,1,moskova,1,msn roportajlari,1,mubarek,4,mubharek,1,mucadele,1,mudahale,1,mudanya,1,mugla,1,muhammed yusuf,1,Muhiyddin-i ARABİ,1,multipolar world,2,murdoch,1,muro,1,musavi,1,musevi,1,muslum gurses,1,musluman kardesler,1,mussolini,1,musterek dostumuz,1,myanmar,1,napolyon,1,nato,15,nato isaf,1,nazi,1,nazi iktidari,1,necati cumali,1,necip fazıl kısakürek,1,Nedir?,2,nejat isler,1,nemeth,1,neo-gramşiyan,1,neo-pers imparatorluğu,1,Nevşehir,1,new england patriots,1,newspaper,1,newyork,1,newyork giants,1,Nietzsche oldu Bir Hipopotam Olarak Yeniden Dogdu,1,nijerya,1,nukleer,1,nükleer,1,nükleer görüşmeler,2,obama,18,obama doktrini,1,obama health care,1,obama kazandi,1,obama mecliste,1,obama saglik reformu amerika,1,obama ve jintao,1,obamanin afganistan plani belli oldu,1,obamanin meclis konusmasi,1,obor,1,okan bayulgen,1,okul,2,okuma,1,olaylar,1,olumcul tuzak,1,omdurman muharebesi,1,one belt one road,7,opec,1,operasyon,4,operasyon kızıl deniz,1,operation,1,operation red sea,1,operation valkyrie,1,ordu,7,orta koridor,1,ortadogu,6,ortadoğu,13,ortak bildiri,1,ortaklık,2,osetia,1,osmanli,1,osmanli imparatorlugu,1,osmanli ve modernlesme,1,otantik,1,otobus yolculugu,1,otosan,1,ottoman,1,oyuncak,1,ozgurluk,1,pakistan,7,pakize suda,1,palestine,1,pandemi,2,panini,1,paradoks,1,parali asker,1,parali ordu,1,parlamento,1,parnassus film yorum,1,partnership,1,pasifik,3,pastane simidi,1,patriot,1,Pekin,1,penguen,1,penguen dergisi dudullu postasi,1,people,1,peres,1,petraus,1,petrol,10,petrol fiyatları,1,picnic,1,pierre loti tepesi,1,pixar,2,piyasalar,1,pizza,1,Platon bir gün kolunda bir ornitorenkle bara girer,1,polat alemdar,2,policy,1,politic,2,political party for animals,1,politika,3,politzer,1,polonya,1,pompeo,2,pop,1,populer,1,populer kultur,2,posture,1,powerful turkey,1,prebhakaran,2,president,3,prime minister,1,problem,3,proje,1,propaganda,1,proud,1,psikoloji,1,pulp fiction,1,putin,12,pyd,1,quentin tarantino,1,radikal hareketler,1,rafael correa,1,rajapaksa,2,raki,1,realizm,2,realizm nedir,1,recep ivedik,1,recep tayyip erdogan,1,reel politik,1,referandum,1,rekabet,3,reklam,1,resim,1,restrepo,1,richard gere,1,richard sarafian,1,rivalry,5,road,1,robert cox,1,robert scheer,1,robertdeniro,1,roportaj,1,ruhlar,1,rupert,1,rus,2,russia,11,rusya,41,rusya'da yasam,1,s300,1,s400,1,saddam,1,sadr,1,sah rejimi ve iran,1,sahaf,1,sahan gokbakar,1,sahte kabadayı,1,saitabat,1,saitabat waterfall,1,sakar şakir,1,saldiri,1,salgın,1,salman,1,sam amca,1,samire makhmalbaf,3,sanal para,1,sarem,1,sarkisyan,1,sarkozy,1,sarkozy ne yapacak,1,saudi arabia,1,sava abd Irak afganistan somali,1,savas,12,savaslarin ulkesi,2,savaş,9,savaşçı kurt diplomasisi,1,savunma bütçesi,2,scarface,1,schengen visa,1,schengen vizesi,1,secim,3,securatization,1,security,1,seksenler,1,sekteryan,1,serdar akinan,1,seref zazaoglu,1,seref zazaoglu resimleri,1,serif mardin,1,sezercik,1,shangri-la dialogue,1,show tv,1,shutter island,1,shutter island filmi analiz,1,shutter island filmi yorum,1,sınır çatışmaları,1,siber savas,1,silah,2,simit,2,simon peres,1,sinbo,1,Sinema,32,sinema iran,3,singapur,2,sino,1,Sinop ve Şırnak,1,sipri,1,siyah devrim,1,siyahlar,1,siyasal kultur,1,siyaset,3,Siyasi Tarih,3,Slumdog Millionaire,1,smilodon,1,smith,1,soft power,1,sogutlucesme,1,soğuk savaş,5,sokak cocuklari,1,Son Dakika,1,son donem turk sinemasi,1,sony dsc 600,1,sorun,1,sosa,1,sosyal kredi sistemi,1,sosyal medya,1,sosyal medya nedir,1,sosyoloji,1,sovyetler,1,Spor,1,Sport Turkish Car 1600,1,spykman,1,sri lanka,4,sscb,2,Stanley M. Honer,1,stauffenberg,1,stc,1,steve jobs,1,steve jobs'un konusmasi,1,strateji,7,stratejik derinlik,2,stratejik ittifak,2,stratejik ortaklık,1,stuxnet,1,su,3,sudan,4,sudan savasi,1,sukiyaki,1,sukiyaki western django,1,sun tzu,1,super kahraman barack obama,1,superbowl,1,suriye,11,suriye meselesi,1,suriye plan,1,susamli tavuk,1,susuz yaz,1,suudi arabistan,8,sümer,1,şangay,1,şangay işbirliği örgütü,1,şiö,1,tabloid,1,tabloid gazete,1,taiwan,2,takeshi miike,1,taliban,2,talih,1,tamil,3,Tamil Kaplanları,3,taraf,2,tarih,3,tarihin sonu,2,tatbikat,1,tayvan,8,Tayvan seçimleri,1,taze meyve suyu,1,teknoloji,2,telefon,1,televizyon,3,teror,2,terorism,1,terorist,1,thank,1,the hurt locker,1,The Imaginarium of Doctor Parnassus,1,think,1,think thank,1,thomas c. hunt,1,Thomas Catheart,1,ticaret,2,ticaret savaşı,1,ticaret savaşları,3,ticari,1,ticari savaş,1,tigers,1,times,2,tinerci,1,titanlar,1,titanlarin savasi,1,tom waits,1,tony montana,1,Top 10 Mexico Blogs,1,toplanti,1,toplum,1,toplumsal,3,traffic,1,tren istasyon,1,trump,19,Tsai Ing Wen,1,tsai ing-wen,1,TSK,3,tuketim,1,tunus,3,turban,1,turbulen,1,turk,1,turk dis politikasi,1,turk sinema,2,turk sinemasi,2,turk sinemasi basarili mi,1,turk televizyonlari,1,turkey,3,turkish,2,turkiye,11,turkiye arastirmalari,1,turkiye devleti,1,turkiye ve kuzey irak,1,turkiye votka,1,turkiye'de toplum ve siyaset,1,türkiye,3,tv,1,TV8,1,twitter,2,twitter ne ise yarar,1,twitter nedir,1,uds,1,ukraine,3,ukrayna,6,uludag,1,ulus,2,ulus devlet,1,ulusal güvenlik,1,uluslararası iliskiler nedir,1,uluslararasi ekonomik iliskiler,1,uluslararasi iliskiler,2,uluslararasiiliskiler,1,ulvi dogan,1,uncle sam,1,up,1,up filmi,1,us,11,us china,1,usa,20,uzun ateşkesler dönemi,1,uzun yürüyüş,1,vahsi,1,valkyrie,1,vanishing point,1,varan,1,varan bus,1,varan turizm,1,varil fiyati,1,vekalet savaşları,1,video blogging,1,vietnam,1,visa,1,vodka,1,vostok 2018,1,votka,1,waever,1,waltz,1,wang yi,3,war,9,waterfall,1,wendt,1,western,1,why did I start to post blog,1,will smith,1,wolf warrior diplomacy,1,Wordpress,1,xe,1,xi jinping,10,yada Dr.Bedri Ruhselman,1,yahsi bati,1,yahsi bati cem yilmaz,1,yakt,1,yapay zeka,1,yapisalci yaklasim,1,yas,1,yaz,1,yazi,1,yazmak,3,yazmamak,1,yemek,1,yemen,2,yemin toreni izle,1,yeni dunya duzeni,1,yeni düzen,1,yeni japonya,1,yeni nesi blogculuk,1,yeni nesil,1,yeni soğuk savaş,1,yes we can,1,yesilcam,4,yok,1,yolcu,1,yolsuzluk,1,yukari bak,1,yukselen guc turkiye,1,yuvarlama,1,zafer algoz,1,zam,3,zaman,5,zeytinbagi,1,zihin kontrolu,1,zindan adasi,1,zirve,3,zte,1,zulfikar tanklari,1,
ltr
item
Hüseyin Korkmaz: “Küresel Organik Kriz ve Yeni Soğuk Savaş”
“Küresel Organik Kriz ve Yeni Soğuk Savaş”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHxx_5kTSizbXQE64YE9cKVBhLkHFDYVHwk-8IqqAFkzCpXOEILkAQc2pWMIM9NwbHl6B6ZtybUIDm_djsBgiIUBjbW_CJpzvCYZdPur_jb6IlqECceYzO7iec8BVEfJ5F02I6KsUSxzuq/w542-h640/kitapkapak.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHxx_5kTSizbXQE64YE9cKVBhLkHFDYVHwk-8IqqAFkzCpXOEILkAQc2pWMIM9NwbHl6B6ZtybUIDm_djsBgiIUBjbW_CJpzvCYZdPur_jb6IlqECceYzO7iec8BVEfJ5F02I6KsUSxzuq/s72-w542-c-h640/kitapkapak.jpg
Hüseyin Korkmaz
https://www.huseyinkorkmaz.com.tr/2021/11/kuresel-organik-kriz-ve-yeni-soguk-savas.html
https://www.huseyinkorkmaz.com.tr/
https://www.huseyinkorkmaz.com.tr/
https://www.huseyinkorkmaz.com.tr/2021/11/kuresel-organik-kriz-ve-yeni-soguk-savas.html
true
9221425276943969724
UTF-8
TÜM YAZILARI YÜKLE. YAZI BULUNAMADI. HEPSİNİ GÖSTER. DEVAMINI OKU: YANITLA İPTAL SİL By ANA SAYFA SAYFALAR YAZILAR TAMAMINI GÖSTER ÖNERİLER Etiketler ARŞİV ARAMA TÜM YAZILAR ARAMAYA UYGUN BİR YAZI BULUNAMADI ANA SAYFAYA DÖN PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PZR PZT SAL ÇAR PER CUM CMT OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCK ŞBT MRT NSN MAYIS HAZ TEM AĞT EYL EKM KSM ARL ŞİMDİ 1 DAKİKA ÖNCE $$1$$ DAKİKA ÖNCE 1 SAAT ÖNCE $$1$$ SAAT ÖNCE DÜN $$1$$ GÜN ÖNCE $$1$$ HAFTA ÖNCE 5 HAFTA ÖNCE TAKİPÇİLER TAKİP ET Bu yazı abonelere özeldir. 1: Sosyal medyada paylaştıktan sonra yazıyı okuyabilirsiniz. 2: Yazıyı okumak için sosyal medyada yaptığınız paylaşıma tıklamanız gereklidir. KODLARI KOPYALA HEPSİNİ SEÇ TÜM KODLAR KOPYALANDI Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy İçindekiler